Obligatoriskt regeltest vid regattor

Vid nationssekreterarmötet i Riga i september bestämde man att vidta ytterligare åtgärder för att öka säkerheten i sporten genom införandet av ett obligatoriskt regeltest i samband med registrering till större europeiska regattor såsom EM och European Cup.

Testet som är webb-baserat består av 16 frågor om väjningsreglerna (NIA) där du får tre slumpmässigt utvalda att besvara genom att välja det rätta av två svarsalternativ. För att bli godkänd måste du såklart klara det felfritt. Misslyckas du får du prova igen efter 60 min och skulle du missa igen blir det ett muntligt förhör med protestkommittén som sedan avgör om du får delta i regattan eller inte.

Vi kommer självklart även anamma detta i samband med de svenska rankingregattorna från och med SM 2014, så se till att du har ordentlig koll för både din egen och andras skull.

Testet finns på IDNIYRA Europas hemsida och där kan du provköra testet hur mycket du vill och även läsa på om reglerna.