Elitstödet 2016

En av kärnuppgifterna i DN Sweden är att stödja våra elitseglare i deras jakt på internationella mästerskapstitlar. En del av det sker med hjälp av ekonomiska stödpaket som möjliggörs genom SISF och RF

Bidragen är efter direktiv från RF i första hand till för att möjliggöra fler tränings- och tävlingsdagar samt bättre förberedelser inför Europa- och Världsmästerskap.

Alla medlemmar har möjlighet att ansöka om dessa. Dessutom kommer vi genomföra ett subventionerat träningsläger med estländska toppseglaren Vaiko Vooremaa för uppåt 20 deltagare i början av januari.

Elitstödspaket 2016

 

               PAKET #1

Antal: 2 personer
Summa: SEK 7000 per person
Avser: Deltagande i utländska regattor,
företrädesvis innan VM och EM 2016
Ansökan: Senast 15 december 2015

               PAKET #2

Antal: 2 personer
Summa: SEK 5000 per person
Avser: Deltagande i VM/EM 2016
Ansökan: Senast 15 december 2015

               PAKET #3

Antal: 2 personer
Summa: SEK 5000 per person
Avser: Deltagande i VM/EM 2016
Ansökan: Senast 5 januari 2016

 


OVANSTÅENDE ÄR VILLKORAT

  • Uppvisande av verifierade kvitton för faktiska utlägg.
  • Obligatoriskt deltagande i 3 st svenska rankingregattor + SM 2016
  • En eller flera rankingregattor kan ersättas med Europeiska nationella mästerskap.
  • Obligatoriskt deltagande vid alla regattadagar på VM och/eller EM samt SM om inte personskada, sakskada eller sjukdom uppstår och seglaren tvingas utgå.
  • Maximalt ersättningsbelopp är SEK 12 000 per person

Ansökan om bidrag görs via formuläret ovan alternativt skickas till info@dnsweden.se. Styrelsen fattar sedan beslut utifrån aktuell rankinglista samt tidigare prestationer om vilka som kan beviljas bidrag, beslutet kan ej överklagas.

Ansökan ska innehålla dina mål för den stundande och gärna efterkommande säsonger samt hur du planerar att nå dem på bästa sätt.