Rapport från årsmötet 2015

I lördags genomfördes sällskapets årsmöte hos Jollekappseglarna Västerås. Från styrelsen deltog Tomas Lindgren,  Dag Lindström och Oscar Wersäll. Utöver det deltog ett tiotal medlemmar samt några på distans via Skype, något som fungerade utmärkt!

Årsmötesprotokollet finns att läsa i sin helhet här (pdf). Nedan några av huvudpunkterna.

 • Nytt format och ansvarsupplägg vid rankingregattor
   

  • 8 st planerade rankingregattor över fyra helger. Max 7 seglingar per dag, en strykning efter 5 seglingar. Sista möjliga start 30 min före solnedgång, på söndagar senast 15:00.
  • Styrelsen utser två arrangörsansvariga personer till varje rankinghelg. Personerna väljs från rankinglistan med omsorg/slumpmässigt.
    
 • Ny nationssekreterare

Oscar Wersäll efterträder Tomas Lindgren som nationssekreterare. Tomas fortsätter som ledamot i styrelsen som i övrigt lämnas oförändrad såsom föreslaget av valberedningen.

 • kalender 2015-2016

12-13 december | Ranking 1 & 2
7-8 januari | Träningsläger med Vaiko Vooremaa
9-10 januari | Ranking 3 & 4
13-14 februari | SM 2016
27-28 februari | Ranking 5 & 6
12-13 mars | Ranking 7 & 8

Mer info här

Något för DN-klassen?

Något för DN-klassen?

 • SM-Veckan Vinter 2017

Sällskapet och våra medlemmar föreslogs fundera över möjligheter att delta i SM-Veckan Vinter 2017 i Söderhamn.