DN Swedens Elitstöd 2018

En av våra kärnuppgifter är att stödja våra elitseglare i deras jakt på internationella mästerskapstitlar. En del av det arbetet sker med hjälp av ekonomiska stödpaket som möjliggörs genom SISF och RF. 

Bidragen är efter direktiv från RF i första hand till för att möjliggöra fler tränings- och tävlingsdagar samt bättre förberedelser inför de stora mästerskapen EM och VM.


Elitstödspaket 2018
 

PAKET #1 - Tävla Internationellt

Antal: 2 personer
Summa: SEK 8000 per person
Avser: Deltagande i utländska regattor, företrädesvis innan VM och EM 2018
Ansökan: Senast 12 november 2017

PAKET #2 - EM/VM 2018

Antal: 2 personer
Summa: SEK 6000 per person
Avser: Deltagande i VM/EM 2018
Ansökan: Senast 12 november 2017

PAKET #3 - EM/VM 2018

Antal: 2 personer
Summa: SEK 6000 per person
Avser: Deltagande i VM/EM 2018
Ansökan: Senast 31 januari 2018
 


OVANSTÅENDE ÄR VILLKORAT

  • Uppvisande av verifierade kvitton för faktiska utlägg.
  • Obligatoriskt deltagande i 4 st svenska rankingregattor + SM 2018
  • En eller flera rankingregattor kan ersättas med Europeiska nationella mästerskap.
  • Obligatoriskt deltagande vid alla regattadagar på VM och/eller EM samt SM om inte personskada, sakskada eller sjukdom uppstår och seglaren tvingas utgå.
  • Maximalt ersättningsbelopp är SEK 14 000 per person

Ansökan om bidrag görs via formuläret ovan alternativt skickas till info@dnsweden.se. Styrelsen beslutar sedan utifrån aktuell rankinglista samt tidigare prestationer vilka som beviljas bidrag, beslutet kan ej överklagas.

Ansökan ska innehålla dina mål för den stundande och gärna efterkommande säsonger samt hur du planerar att nå dem på bästa sätt.