DN Swedens Elitstöd 2019

En av våra kärnuppgifter är att stödja våra elitseglare i deras jakt på internationella mästerskapstitlar. En del av det arbetet sker med hjälp av ekonomiska stödpaket som möjliggörs genom SISF och RF. 

Bidragen är efter direktiv från RF i första hand till för att möjliggöra fler tränings- och tävlingsdagar samt bättre förberedelser inför de stora mästerskapen EM och VM.


Elitstödspaket 2019
 

PAKET #1 - VM & NA 2019

Antal: 2 personer
Summa: SEK 15 000 per person
Avser: Deltagande i VM & NA 2019
Ansökan: Senast 16 december 2018

PAKET #2 - VM & NA 2019

Antal: 2 personer
Summa: SEK 10 000 per person
Avser: Deltagande i VM & NA 2019
Ansökan: Senast 16 december 2019

PAKET #3 - EM 2019

Antal: 8 personer
Summa: SEK 5 000 per person
Avser: Deltagande i EM 2019
Ansökan: Senast 14 januari 2019
 


OVANSTÅENDE ÄR VILLKORAT

  • Uppvisande av verifierade kvitton för faktiska utlägg.

  • Obligatoriskt deltagande vid alla regattadagar på VM och/eller EM samt SM om inte personskada, sakskada eller sjukdom uppstår och seglaren tvingas utgå.

  • Deltagande i träningsläger 3-4 januari. Bidragstagare förväntas ta på sig rollen som tränare/mentor vid minst ett tränings/tävlingstillfälle anordnat av DN Sweden.

  • Maximalt ersättningsbelopp är SEK 20 000 per person

Ansökan om bidrag görs via formuläret ovan alternativt skickas till info@dnsweden.se. Styrelsen beslutar sedan utifrån aktuell rankinglista samt tidigare prestationer vilka som beviljas bidrag, beslutet kan ej överklagas.

Ansökan ska innehålla dina mål för den stundande och gärna efterkommande säsonger samt hur du planerar att nå dem på bästa sätt.