Styrelsemöte 1 | Sammanfattning

I måndags höll styrelsen sitt första möte för verksamhetsåret. Under mötet diskuterades förberedelser inför kommande säsong samt årsmöte. 

 • Budget 2017

  • Sällskapets ekonomi är god.
  • Se över fondering av medel för oförutsedda händelser med fyrhjuling.
  • Eventuellt inköp/komplettering av sällskapets kappseglingsutrustning.
  • Se över förutsättningar att ge ekonomiskt stöd till medlemmar för deltagande i VM 2017 i Nordamerika. Förslagsvis en senior och en junior.
    
 • Årsmöteshandlingar

  • Ta fram verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan.
    
 • Regattakalender & arrangörskommitté 2017

  • Förslag till årsmötet framtaget.
    
 • Förslag på ändringar i svenska reglementet

  • Reglerna kring hur man skiljer två seglare på lika poäng föreslås ändras så att de är i linje med IDNIYRAs regler.
  • Svenska rankingsystemet föreslås ändras så att SM ger dubbla poäng samt att de 6 bästa resultaten från de 8 senaste regattorna räknas (förslaget kan komma att justeras).
    
 • Årsmötet 2016

  • Tid och plats med hänsyn till SISFs årsmöte.
  • "Swap meet" i samband med årsmötet.
    
 • Styrelse 2017

  • Nuvarande styrelsemedlemmar är beredda att sitta kvar om så önskas.

Föreslagen regattakalender 2017

Ranking 1 & 2 | 17-18 december 2016
Ranking 3 & 4 | 7-8 januari 2017
Ranking 5 & 6 | 21-22 januari 2017
Ranking 7 & 8 | 4-5 februari 2017 (eventuellt del av "SM-veckan Vinter")
SM 2017 | 11-12 mars 2017
Reservhelg | 18-19 mars 2017