Elitstöd till S-8, S-81 & S-812

Styrelsen har beslutat att bevilja elitstödspaketen #1 respektive #2 2017 till några av våra mest framstående seglare. Dessa ekonomiska bidrag kommer från Riksidrottsförbundet genom SISF för att ge våra elitsatsande seglare bättre möjligheter att förbereda sig inför samt delta i internationella mästerskap.

Styrelsens beslut:

ELITSTÖDSPAKET #1

Summa: SEK 7000 per person
Avser: Deltagande i utländska regattor företrädesvis innan VM/EM 2017
Tilldelas: S-81 Tomas Lindgren & S-8 Fredrik Lönegren 

ELITSTÖDSPAKET #2

Summa: SEK 5000 per person
Avser: Deltagande i VM/EM 2017
Tilldelas: S-81 Tomas Lindgren & S-812 Eddie Klemets

S-81 Tomas Lindgren har utöver dessa paket beviljats ett extra ekonomiskt stöd på 20 000 kr för deltagande tillsammans med S-812 Eddie Klemets i VM och Nordamerikanska mästerskapet 2017.

Det återstående elitstödspaket #3 har man möjlighet att ansöka om fram till och med den 22 januari 2017.