Elitstöd till S-81, S-713, S-8 & S-807

Styrelsen har beslutat att bevilja Elitstödspaket #1 respektive #2 2018 till några av våra mest framstående seglare. Dessa ekonomiska bidrag kommer från Riksidrottsförbundet genom SISF för att ge våra elitsatsande seglare bättre möjligheter att förbereda sig inför samt delta i internationella mästerskap.

Det kom in 6 st ansökningar varav en från styrelseledamot S-713 Richard Gustring varefter han uteslöts från både diskussion och beslut i frågan. Beslutet är taget utifrån de ansökandes motiv samt tidigare resultat.

ELITSTÖDSPAKET #1 - Tävla internationellt

Summa: SEK 8000 per person
Avser: Deltagande i utländska regattor företrädesvis innan VM/EM 2018
Tilldelas: S-81 Tomas Lindgren & S-713 Richard Gustring

 

ELITSTÖDSPAKET #2 - VM/EM 2018

Summa: SEK 6000 per person
Avser: Deltagande i VM/EM 2018
Tilldelas: S-8 Fredrik Lönegren & S-807 Richard Larsson


Det återstående Elitstödspaket #3 har man möjlighet att ansöka om fram till och med den 31 januari 2018.

Foto: Johan Granath