Nästa våg av elitstöd 2018

Styrelsen har beslutat att bevilja säsongens andra våg av elitstödspaket till några av våra mest framstående seglare. Dessa ekonomiska bidrag kommer från Riksidrottsförbundet genom SISF för att ge våra elitsatsande seglare bättre möjligheter att förbereda sig inför samt delta i internationella mästerskap.

S-807 Richard Larsson avsade sig det elitstödspaket #2 han beviljades i januari och styrelsen har därför valt att dela ut det på nytt. Beslutet är taget utifrån de ansökandes motiv samt tidigare resultat.

ELITSTÖDSPAKET #2 - VM/EM 2018

Summa: SEK 6000 per person
Avser: Deltagande i VM/EM 2018
Tilldelas: S-81 Tomas Lindgren

 

ELITSTÖDSPAKET #3 - VM/EM 2018

Summa: SEK 6000 per person
Avser: Deltagande i VM/EM 2018
Tilldelas: S-8 Fredrik Lönegren & S-713 Richard Gustring