Välkommen till Årsmötet 2017

Lördagen den 28:e oktober är alla medlemmar välkomna till DN Swedens årsmöte på Bosön, Riksidrottsförbundets Utvecklingscentrum på Lidingö. Mötet hålls i anslutning till Svenska Isseglarförbundets och ett par andra klassällskaps årsmöten.

Denna sida uppdateras löpande fram till mötesdagen.

PROGRAM

 • 10:00 - 11:15 | Årsmöte DN Sweden
 • 11:30 - 12:50 | Årsmöte Svenska Isseglarförbundet
 • 12:55 - 14:00 | Lunch
 

sdffdsafsdf.png

Vill du få uppdateringar och/eller har frågor angående årsmötet kan du anmäla dig till årsmötes-eventet i "DN Sweden"-gruppen på Facebook.
Ta mig dit →

Skype-logo-S-icon.png

Det kommer även vara möjligt att delta i mötet på distans via Skype.

Länk till gruppsamtal →


  FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  2. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet
  3. Fastställande av röstlängd för mötet
  4.  Mötets behöriga utlysande
  5. Fastställande av föredragningslista
  6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
   b. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
  7. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
  8. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
  9. Behandling av styrelsens förslag samt motioner
  10. Fastställande av verksamhetsplan
  11. Budget för det kommande verksamhetsåret
  12. Fastställande av medlemsavgifter
  13. Val av styrelse
   a. Ordförande - (nyval 1 år)
   b. Ledamot 1 - (nyval 1 år)
   c. Ledamot 2 - Gunnar Strömberg (omval 1 år)
   d. Ledamot 3 - Oscar Wersäll (omval 2 år)
   e. Ledamot 4 - Tomas Lindgren (omval 2 år)
   f. Suppleant  - (nyval 2 år)
   g. Val av revisor samt revisorssuppleant (1 år)
   h. Val av valberedning (1 år)
  14. Övriga frågor
  15. Mötets avslutande

  - Prisutdelning ”Meijer DN Cup 2017” & ”Rookie of the Year”

  DOKUMENT