Välkommen till Årsmötet 2018

Lördagen den 3:e november är alla medlemmar välkomna till DN Swedens årsmöte på Bosön, Riksidrottsförbundets Utvecklingscentrum på Lidingö. Mötet hålls i anslutning till Svenska Isseglarförbundets förbundsmöte.

Denna sida uppdateras löpande fram till mötesdagen.

PROGRAM

 • 09:30- 10:00 | Fika & mingel

 • 10:00 - 12:00 | Årsmöte DN Sweden

 • 12:00 - 13:00 | Lunch

 • 13:15 - 14:00 | Dialog & informationsmöte SISF

 • 14:15 - 15:30 | SISF Förbundsmöte

 

sdffdsafsdf.png

Vill du få uppdateringar och/eller har frågor angående årsmötet kan du anmäla dig till årsmötes-eventet i "DN Sweden"-gruppen på Facebook.
Ta mig dit →


if_Skype_345412.png

Har du inte möjlighet att komma till Bosön, ring in till mötet via Skype!

Följ denna länk för att ansluta.


FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 2. Val av protokoll-justerare och rösträknare för mötet

 3. Fastställande av röstlängd för mötet

 4. Mötets behöriga utlysande

 5. Fastställande av föredragningslista

 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret

 7. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

 8. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

 9. Behandling av styrelsens förslag samt motioner

 10. Fastställande av verksamhetsplan

 11. Budget för det kommande verksamhetsåret

 12. Fastställande av medlemsavgifter

 13. Val av styrelse
  a. Ordförande - (nyval 1 år)
  b. Ledamot 1 - (nyval 2 år)
  c. Ledamot 2 - (nyval 2 år)
  d. Ledamot 3 - Håkan Söderberg (omval 1 år)
  e. Ledamot 4 - Rickard Gustring (omval 1 år)
  f. Suppleant - (omval 1 år)
  g. Val av revisor samt revisorssuppleant (1 år)
  h. Val av valberedning (1 år)

 14. Övriga frågor

 15. Mötets avslutande

- Prisutdelning ”Meijer DN Cup 2018” & ”Rookie of the Year”

DOKUMENT