IDNIYRA-omröstning om att tillåta Kevlar i rorkulten

2014 hölls en ogiltigförklarad omröstning om att tillåta para-aramidfiber-väv (Kevlar) i rorkults-konstruktionen. Man gör nu om omröstningen på ett korrekt sätt där medlemmarna i respektive nationellt DN-klassällskap får lägga sin röst.

Tanken bakom ett tillåtande av Kevlar i rorkultskonstruktionen är att göra den säkrare i händelse av brott vid ex. en kollision. En Kevlar-förstärkt rorkult ska om korrekt konstruerad då kollapsa på ett sätt som inte ger upphov till vassa kolfiber-delar vilka man annars lätt kan skada sig på.
 
För att rösta måste du fylla i valsedeln nedan och sedan maila den till info@dnsweden.se senast 30 november 2017. Vi vidarebefordrar därefter samtliga svenska valsedlar till IDNIYRA för rösträkning.

Har du frågor rekommenderar vi att du ställer dem i Facebook-gruppen "DN Sweden".