Funktionärsutbildning 1.0

Under säsongen kommer vi på uppdrag av Isseglarförbundet leda arbetet med att ta fram en utbildning för kappseglings-funktionärer. Målsättningen är självklart "bättre" och säkrare arrangemang för både funktionärer och deltagare.

Utbildningen kommer utformas i samarbete med övriga klassällskap och SISU Idrottsutbildarna. Är du intresserad av att hjälpa till på ett hörn får du gärna maila oss på info@dnsweden.se.

Utbildnings-moment

  • Planering 
  • Skapa "event"
  • Praktiskt före, under och efter
  • Regler
  • Säkerhet

Parallellt med utbildningen kommer en funktionärs-handbok tas fram med rekommendationer och vägledning hur tävlingsledning och funktionärer bör tolka och applicera våra olika regelverk.