Nationssekreterarmötet 2019 i Wien

Förra helgen träffades representanter från flera nationella DN-klassällskap för IDNIYRA Europe:s årliga nationssekreterarmöte som den här gången arrangerades i Wien, Österrike. Vår nationssekreterare Richard Gustring var på plats och här kommer en sammanfattning av hans rapport (mer och utförligare information kommer när mötesprotokollet publicerats).

 • Den pågående anslutningsforms-ändringen kräver att IDNIYRA-EU som organisation byter hemland, från Tyskland till Österrike, med anledning av tyska föreningsregler som gör en ändring onödigt besvärlig. Slutgiltigt beslut tas vid extra möte senare i vår.

 • Den långvariga sekreteraren Chris Williams från Storbritannien slutar som sekreterare, Attila István Pataki från Ungern tar över uppdraget.

 • Stan Macur utsågs till ansvarig för IDNIYRA EU:s juniorverksamhet kommande 2 åren.

 • Peter Hamraks motion om ändring i reglementet gällande master och medar fick bifall. Om förslaget godkänns av IDNIYRA NA skickas det vidare till tekniska kommittén varefter en medlemsomröstning är möjlig.

Datum för kommande evenemang

 • VM & EM 2020 🇪🇺
  8-15 februari 2020 / IDNIYRA-EU

 • JVM & JEM 2020 🇱🇹
  17-21 februari 2020 / Litauen

 • Grand Masters 2020 🇸🇪
  Datum kommer efter sommaren / Sverige

 • EM 2021 / Lettland 🇱🇻

 • VM & EM 2022 / Schweiz 🇨🇭

 • Baikal Race Week 2020 🇷🇺
  14-21 mars 2020 / Ryssland

 • IDNIYRA-EU Nationssekreterarmöte 2020 / Finland 🇫🇮