Välkommen till en fantastisk sport!

DN-klassen är idag etablerad som en av världens starkaste seglingsklasser med ca 9000 medlemmar från 20 nationer i det internationella förbundet IDNIYRA (International DN Ice Yacht Racing Association).

Sverige är lite av ett isseglarparadis, säsongen sträcker sig ofta över 4 månader och nästan alltid finns det seglingsbar is inom acceptabelt avstånd. Seglar man under sommarhalvåret blir det ibland bara dagar mellan de olika säsongerna, du kan alltså segla året runt! För många blir det faktiskt vintersäsongen man ser fram mest emot.

De är få om ens någon båt eller jakt slår seglingskänslan i en DN, den är utan tvekan bland det snabbaste som går att segla och du känner varje liten ändring du eller elementen gör. Att den samtidigt är lätt att transportera och går att anpassa till just dig gör konceptet svårslaget.

Toppseglarnas utrustning är minutiöst intrimmad i minsta detalj för att gå 100 procent i alla tänkbara förhållanden men dem startade allihop med enklare medel och en brinnande ambition att nå nya nivåer och segla ännu snabbare.

Kanske är det där du befinner dig nu? Det här är en guide för att hjälpa dig att komma igång och bli en del av familjen, vilket vi förstås hoppas på!

Är du sugen på att träffa oss och kanske provsegla, följs nyhetsflödet här på hemsidan och gå gärna med i Facebook-gruppen för att se var aktiviteter sker.

Think Ice!

Skot Weidemann.jpg

Köpa en isjakt

Snabbaste och bästa sättet att komma igång är att köpa en begagnad jakt. Här är en guide hur du letar rätt på en som passar dig.

jwc2013.jpg

Segla på is

Att segla på is går ofta väldigt fort och kan liknas vid segling med bärplans-segling på steroider. Här är några saker du bör tänka på.

 WORLD CHAMPIONSHIP ICE SAILING 2016

Kappsegling

DN-klassen är en mycket aktiv kappseglings-klass. Det liknar sommarseglingen men det är en hel del som skiljer dem åt.

 

  Köpa en isjakt

  Snabbaste och enklaste sättet att komma igång är att köpa en begagnad jakt. Håll utkik efter annonser på Blocket, vårt forum och glöm inte att lägga in en köpes-annons för att ha störst chans att hitta en jakt som passar dig.

  Vill du börja kappsegla är det säkraste att leta upp en jakt som varit med i kappseglingscirkusen senaste tiden. Det brukar betyda att det väsentliga delarna både finns och är i någorlunda gott skick. Fråga säljaren om det är något som behöver åtgärdas. Som på alla båtar slits vissa delar ut med tiden och säljaren berättar förhoppningsvis det han/hon vet.

  En begagnad jakt i kappseglingsskick ligger i runda slängar från 30 000 kr och uppåt beroende på vilken utrustning (segel, medar etc.) som ingår.

  Alternativ två är att köpa en ny jakt. Det vimmlar inte av tillverkare och de är fortfarande svåra att hitta på internet, men de flesta som är i branchen gör ett bra jobb. Släng ut en krok i europeiska forumet så nappar det förhoppningsvis rätt snabbt. Ett par tillverkare finns med under kolumnen "Utrustning" i vår länksamling.

  • Köp/Sälj-forum
  • Europa-forum
  • Blocket.se

  Om kappsegling med DN-jakt

  Kappsegling med DN-jakter sker ofta i höga farter och i stora startfält vilket medför skaderisker för seglarna och deras utrustning. I efterhand kan konstateras att många olyckor, främst i form av kollisioner, kunnat undvikas om goda förberedelser, kunskaper och sunt förhållningssätt iakttagits.

  För att reducera risken för och konsekvenserna av olyckor i samband med kappseglingar som arrangeras och/eller utlysts av DN-Sweden ställer vi ett antal krav på deltagande seglare. Dessa krav gäller i allmänhet även för deltagande i internationella tävlingar och ibland även vid lokala tävlingar.

  1 Krav

  1. Medlemskap i DN-Sweden (länk till hur man blir medlem). För deltagande i internationella tävlingar så som EM och VM krävs även medlemskap IDNIYRA Europe from 2018/2019 (IDNIYRA = International DN Ice Yacht Race Association).

  2. Ansvarsförsäkring (länk till tips)

  3. DN-jakt som uppfyller klassreglerna och är i fullgott skick (länk till klassregler)

  4. Tävlingslicens för DN-jakt (länk)

  2 Ansvarsförsäkring

  Alla deltagare skall ha en ansvarsförsäkring med ett ersättningsbelopp på minst 5 000 000 kr för tävlingar i Sverige eller 500.000 € för internationella tävlingar. Notera att det endast är ansvarsdelen som är ett krav. Hur du försäkrar ditt eget material beslutar du själv.

  Många försäkringsbolags har detta skydd som en del av hemförsäkringen. Kontakta ditt försäkringsbolag för att säkerställa att din försäkring gäller och be också om en skriftlig bekräftels som du kan visa upp vid kappsegling. För deltagande i internationella tävlingar skall bekräftelsen vara skriven på Engelska.

  Specialförsäkring. I speciella fall är det möjligt att erhålla en ansvarsförsäkring för EM och/eller VM genom IDNIYRA Europe – se länk https://idniyra.eu/insurance-what-to-know/

  3 Klassregler

  För att delta i kappseglingar krävs att jakten uppfyller gällande specifikationer. Länken https://www.idniyra.org/wp-content/uploads/2018/04/2018-IDNIYRA-Yearbook-website.pdf tar dig till IDNIYRA Year Book där du finner de senaste specifikationerna på sidorna 97 – 135 (kapiteln ”Official specifications”, ”Official specifications interpretations” samt ”Official plans”).

  I DN-klassen utfärdas inga mätbrev men deltagande seglare ansvarar för att jakterna uppfyller samtliga specificationer. I samband med kappsegling kan stickprov göras på deltagande jakter för att säkerställa säker och rättvis kappsegling.

  Deltagande jakter skall ha tilldelats ett löpnummer utfärdat av DN Sweden. Seglet liksom skrovet skall vara märkt med detta nummer.

  4 Tävlingslicens

  För att deltaga i tävlingar som arrangeras och/eller utlyses av DN-Sweden (rankingseglingar och SM) krävs bla att alla deltagare har en giltig tävlingslicens. För att erhålla tävlingslicens skall seglaren instudera reglerna för DN-segling, genomgå ett teoretisk prov samt vid första kappseglingstillfälle för seglaren gå igenom några praktiska punkter med en av DN Sweden utsedd instruktör. 

  Om du vill skaffa licens gör såhär:

  1.     Kontakta licensansvarig person på DN-Sweden (för närvarande Björn Ekström, tel 070 6554110, bjleek(at) gmail.com) och meddela att du har för avsikt att ta en licens.

  2.     Studera kappseglingsreglerna som gällande för kappsegling med DN-jakt. Notera att reglerna på några viktiga punkter skiljer sig från sommasegling.  På länken https://www.idniyra.org/wp-content/uploads/2018/04/2018-IDNIYRA-Yearbook-website.pdf hittar du gällande kappseglingsregler 2018 på sidorna 164 - 184 (kapitel:  Standard sailing instructions, Racing rules of the National ice boat authority, National ice boat authority appendix V – protest procedure, National ice boat authotitry protest form och Racing rules of the national ice boat authority interpretations).

  En grafisk beskriving av de viktigaset reglerna finns på länken (länk) Oscar – kan du lägga upp länk!

  3.     Genomför kunskapsprov (bit.ly/tavlingslicens) Oscar – kan du lägga upp med lämplig länk!.

  4.     Resultatet av provet skickas till dig och till licensansvarig  på DN Sweden. Oscar – fixar du?

  5.     Om det teoretiska provet är godkänt återstår en genomgång av uppförandekod ( text nedan - länk – Oscar fixar du) och viktiga aspekter på material med en erfaren seglare. Meddela licensansvarig  på DN Sweden när du avser att delta i din första kappsegling i DN Swedens regi så kommer du få träffa en erfaren seglare för genomgång.

  6.     Därefter är du en licensierad DN-seglare och du blir registrerad i DN-Swedens licensregister. Licensen är kostnadsfri och gäller tillsvidare.

  Indragning av tävlingslicens

  1. Tävlingsledningen har möjlighet att göra allmänna eller enskilda tester av seglares kunskap i samband med tävlingar och avvisa seglare som inte kan uppvisa erforderlig kompetens.

  2. Seglare som under segling uppvisar brist på kunskap eller respekt för kappseglingsreglerna eller på annat vis utsätter andra seglare för oacceptabla risker och därigenom bryter om Svenska DN-isjaktsällskapets ”Uppförandekod” kan varnas eller stängas av från kappsegling under viss period. Varningar och avstängningar utfärdas av Svenska DN-isjaktsällskapets styrelse. I detta sammanhang kan styrelsen även begära hos seglarens klubb att tävlingslicensen ska omprövas eller dras in.

  UPPFÖRANDEKOD FÖR DN-ISJAKTSSEGLARE.

  Kappsegling med DN-jakter sker ofta i höga farter och med överhängande skaderisker för seglarna och deras utrustning. I efterhand kan konstateras att många olyckor, främst i form av kollisioner, torde ha kunnat undvikas om goda förberedelser, kunskaper och sunt förhållningssätt iakttagits.

   

  UTRUSTNING

  Det vilar på varje seglares ansvar att inför en segling säkerställa att jakten är i fullgott skick och alla vitala komponenter är kontrollerade. Detta gäller i synnerhet skärpan på medar som alltid måste vara i sådant skick att jakten kan seglas säkert under rådande förhållanden.

   

  REGLER

  Seglaren är skyldig att ha fullständig insikt om de tävlingsregler som gäller för DN-segling och i synnerhet de regler som på ett fundamentalt vis avviker från de kappseglingsregler som gäller för sommarsegling.

   

  SÄKER SEGLING

  Med de risker som finns, i synnerhet vid segling i höga farter måste varje seglare som första prioritet alltid agera för att minimera risk för kollision även om detta kan ha negativ inverkan på resultatet i seglingen. I praktiken innebär detta att:

  1.     Segla jakten hela tiden med full kontroll av styrning och grepp i isen.

  2.     Hela tiden hålla god uppsikt över andra jakter, även de jakter som ligger i position med väjningsskyldighet.

  3.     Ha beredskap och tillräckligt utrymme för undanmanöver också med marginal för att andra seglare begår misstag eller förlorar kontroll över sin jakt.

  4.     För den händelse olycka kan ha inträffat där det inte står klart att inga personskador uppstått (seglare står upp vid jakten) genast avbryta seglingen för att vara till stöd och hjälp till den eller de seglare som drabbats.

  5.     Notera särskilt att det inte är tillåtet att utnyttja reglerna taktiskt, båt mot båt(ar) utan att reglerna är till för att undvika kollision.