Som medlem i DN Sweden får du

  • Kappsegla på svenska rankingar, SM, EM och VM

  • Svensk rankingplats

  • Möjlighet till ekonomiskt stöd vid elitsatsning

  • Möjlighet att vara med på träningsläger och andra aktiviteter anordnade av DN Sweden

  • Möjlighet att påverka DN-klassens utveckling

  • Träffa likasinnade med ett stort nätverk

     

Medlemsavgifter 2018-2019

Junior, 0-21 år | 50 kr

Senior, +21 år | 100 kr 

Betalas senast 10 december 2018 till Plusgiro 302262-1 . Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningen.
 

Hur blir jag medlem:

  1. Betala in medlemsavgiften till PG 302262-1 Glöm inte att skriva namn på inbetalningen.

  2. Fyll i formuläret nedan

ÅÅMMDD-XXXX
Behandling av personuppgifter *
Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta oss (info@dnsweden.se) för att ansöka om medlemskap.