Medlemsförmåner

  • Kappsegla på svenska rankingar, SM, EM och VM

  • Plats på rankinglistan

  • Möjlighet till ekonomiskt stöd vid elitsatsning

  • Möjlighet att deltaga i träningsläger och andra aktiviteter

  • Möjlighet att påverka DN-klassens utveckling

  • Träffa likasinnade med ett stort nätverk

avgift 2018-2019

  • Junior 0-21 år | 50 kr

  • Senior +21 år | 100 kr 

BeTALNINGSalternativ

  • Swish: 123 543 20 34

  • Plusgiro: 302262-1

ÅÅMMDD-XXXX
Behandling av personuppgifter *
Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta oss (info@dnsweden.se) för att ansöka om medlemskap.