top of page
BIDRAGSSYSTEM

DN Swedens bidragssystem

iStock-1287171357.jpg

BIDRAGSSYSTEMET BESTÅR AV

RESULTATERSÄTTNING: SISF resultatersättning för framstående placeringar. Målgrupp: Seglare som presterar toppresultat.

TRÄNA PÅ MÄSTERSKAP: Ett stöd för deltagande på nationella och internationella mästerskap

RESESTÖD VM: Ett resestöd de år VM seglas i Nordamerika.

1) RESULTATERSÄTTNING kan komma att tilldelas seglare som presterar toppresultat enligt nedan:

DN Sweden fördelar ut resultatersättning för topplaceringar enligt Svenska Isseglarförbundets riktlinjer

Resultatersättningen är villkorad att finansiering för den inkommer till DN Swden

Svenska Isseglarförbundet riktlinjer för resultatersättning sätts varje år, och definierar topplaceringar och resultatersättningsbelopp

 

2) TRÄNA PÅ MÄSTERSKAP infördes 2023, nedan beskrivs detta bidrag mer i detalj. 

 

SYFTE

Premiera erfarenhetsuppbyggnad genom deltagande i tävlingar med stark konkurrens.

Stötta seglare som satsar på att bygga upp erfarenhet genom att träna på mästerskap med stark konkurrens.

Tidigt stötta mindre erfarna seglare i deras utveckling genom att sänka tröskeln för att delta på mästerskap.

 

UTFORMNING

Bidraget ges för deltagande i mästerskap definierade som: VM, EM samt nationella mästerskap i Finland,

Polen och Estland.

En av styrelsen årligen fastslagen budget (totalt cirka 60.000kr säsongen 2023).

Det maximala individuella bidraget för en seglare är 10.000 SEK per säsong. 

Seglaren skall under tiden för mästerskapet vara medlem i DN Sweden och en klubb ansluten till SISF.

Seglare som startat i giltigt mästerskap och har minst ett delseglingsresultat, inte DNS eller DSQ, får tillgodoräkna sig en mästerskapsstart. 

Seglarens bidrag räknas fram som: Budgeten delad på totala antalet mästerskapsstarter för alla seglare och sedan multiplicerad med seglarens mästerskapsstarter.

Seglarna ansvarar själva för att senast sista april innevarande säsong ansöka till DN Sweden på info@dnsweden.se. Ansökan skall inkludera resultatlistor.

Styrelsen kommer skyndsamt, efter sista ansökningsdatum, fördela budgeten, och transparent redogöra för fördelningen på årsmötet.

DN Sweden tar inte hänsyn till andra stöd från klassförbund, klubbar eller andra föreningar i tilldelningen av detta bidrag.

 

3) RESESTÖD VM kan komma att tilldelas seglare som seglar VM i Nordamerika

DN Sweden fördelar ut resestöd för VM i Nordamerika enligt Svenska Isseglarförbundets riktlinjer

Resestödet är villkorat att finansiering för den inkommer till DN Sweden

Svenska Isseglarförbundets riktlinjer för resestöd sätts varje år

bottom of page